Học tiếng anh qua phim hoạt hình – Chú chuột Bali – SPORT AND BEST TEAMS. ✔Đăng ký kênh DCB nhé ^^: https://goo.gl/qveuzc
————————————————————————-
✔ Nhạc thiếu nhi: https://goo.gl/RRUV1k
✔ Nhạc tiếng anh: https://goo.gl/nI1MGR
✔ Games cho bé: https://goo.gl/jLlsZC
✔ Hoạt hình cho bé: https://goo.gl/pVj5kT
————————————————————————-
★ Website: https://danhchobe.com
★ Facebook: https://www.facebook.com/DanhChoBeVN/
★ Twitter: https://twitter.com/DanhChoBeVN

#Kids #Games #DanhChoBe #DCB

Source: Học tiếng anh qua phim hoạt hình – Chú chuột Bali – SPORT AND BEST TEAMS – Dành Cho Bé

Advertisements